De behandeling

Om een goed bruikbare hand te houden is operatief ingrijpen een mogelijkheid. U moet zich hierbij echter wel realiseren dat de (plastisch) chirurg alleen maar de ziekteverschijnselen kan weghalen, maar niet de ziekte zelf. De kans dat de vingers na de operatie op een gegeven moment toch weer krom gaan staan, blijft dus altijd aanwezig.

 nde

Bij de operatie zal de chirurg de bindweefselstrengen zoveel mogelijk weg proberen te halen, zodat de vingers weer gestrekt kunnen worden. Ook kan de chirurg een klein lapje huid van een andere plaats in het lichaam inzetten. In ernstige gevallen kan de chirurg een grote huidlap van de onderarm inzetten, compleet met bloedvaten. Dit is echter een zeer uitgebreide operatie, met een langdurige nabehandeling.

De belangrijkste complicaties zijn een verstoring in de bloedvoorziening van het ingezette huidlapje, het ontstaan van een buigbeperking (u kunt de vingers dan niet helemaal meer buigen) en het ontstaan van een zwelling. Een zwelling heeft een nadelige invloed op zowel de doorbloeding als op de bewegelijkheid. Voorkomen is hier dus beter dan genezen.

Niet-operatieve behandeling

Tegenwoordig is behandeling van de ziekte van Dupuytren mogelijk zonder operatie met behulp van de zogenaamde naaldaponeurotomie. De procedure die bij deze manier van behandeling gevolgd wordt, staat hieronder beschreven.

Behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving in de hand; uitgebreide anaesthesie is niet nodig, waardoor er geen behandelingsbeperking bestaat, ook het stoppen van gebruikte medicatie, zoals bloedverdunning, is niet noodzakelijk.

Om te beginnen wordt tussen de huid en de verdikte aponeurose een mengsel van een Prednison-preparaat en Lidocaïne (verdovend middel) een op vijf ingespoten. Vervolgens wordt met een speciale naald de contraherende streng doorgenomen, doorgeprikt. Er is geen andere anaesthesie nodig. De behandeling duurt ongeveer een half uur. Gedurende zes weken moet de patiënt strekoefeningen met de vinger doen.

Er kan een wond ontstaan, dit komt zelden voor. Deze wond zal geen bijzondere behandeling vergen.

Samengevat zijn de voordelen van de naaldaponeurotomie ten opzichte van de eerder genoemde operatieve behandeling als volgt:

Geen anaesthesie nodig

Behandeling duurt slechts dertig minuten

Recidiefkans iets hoger dan bij operatieve behandeling

Bij recidief is eenvoudig nieuwe behandeling mogelijk

Minder en minder ernstige complicaties

Korte wachttijden